MADR

MADR är ett projekt som kombinerar idrott och kultur, där vi vill bidra till ökade integrationsmöjligheter och aktivering av ungdomar. Den 4–5/6 i centrala Göteborg, på Heden, arrangerar vi Sveriges största street-idrottsfestival. Gevents har årligen arrangerat LineroStreetball i Lund sedan 2016, där eventet tagit plats två gånger per år. Vi bygger nu vidare på den plattform vi skapat genom åren och presenterar tillsammans med Martin Mutumba en tvådagars-festival med nationellt engagemang, med lag från hela Sverige.
Precis som tidigare är det fokus på turneringar i streetfotboll och streetbasket samt
konserter med nationellt etablerade artister.