Gevents är en förening som startades av en grupp vänner från stadsdelen Linero i Lund. Det vi alla delar är intresset för fotboll och musik.

Startskottet var en streetfotbollsturnering på Linero, där intresset visade sig vara stort. Två år senare startade vi föreningen Gevents. Idag är vi en förening som består och drivs av samma kompisgäng sedan starten 2016.

Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet i form av evenemang för ungdomar i Lund och Skåne samt med särskild målsättning att integrera och föra samman ungdomar från olika stadsdelar samt städer. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar men främst ungdomar, oavsett bakgrund, kön och sexuell läggning.

Gevents mål & vision är att bibehålla samt utveckla den plattform vi idag har, där vi jobbar för jämställdhet och ökad integration.

Kallelse till årsmöte 2022/03/22

Styrelsen kallar alla medlemmar till årsmöte tisdagen den 22 mars, klockan 18:00. Mötet hålls digitalt, länk skickas ut till anmälda. Anmälan skickas till team@gevents.se senast 20 mars. Eventuella motioner skickas till team@gevents.se senast 12 mars. Dagordning enligt stadgarna. Dokument som kommer att behandlas under årsmötet skickas via mejl på begäran.